Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

1)Taraflar:

İşbu sözleşme, www.yonderle.com sitesinin sahibi ve işletmecisi Melih Taha AYTEP Şahıs Şirketi ile www.yonderle.com internet sitesine kayıt/üye olan internet kullanıcısı (“üye,”) arasında düzenlenmiş, elektronik ortamda üye tarafından onaylanması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

Her www.yonderle.com web sitesi kullanıcısı, elektronik ortamda akdetmiş olduğu işbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”) hükümlerine uyacağını kabul ve taahhüt eder.

2)Sözleşmenin Konusu:

İşbu sözleşmenin konusu, www.yonderle.com internet sitesinde sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

3)Üyelerin Hak ve Yükümlülükler:

a)Üye, üyeliği süresince, yonderle.com sitesinin hizmetlerinden faydalanırken ve sitedeki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, sitenin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu sözleşme ile belirlenen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

 

b)Siteye üye/kayıt olabilmek için, işbu sözleşme hükümleri uyarınca kullanıcının üyeliğinin daha önceden iptal edilmemiş olması gerekmektedir. Üyeliği daha önce iptal edilmiş kişilerin üyelik kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları ve işbu sözleşmeyi onaylamaları, üyelik sonucunu doğurmayacaktır.

 

c)Üye, Yönderle ’nin (www.yonderle.com) yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlarca usulü dairesinde sisteme bırakmış olduğu üyelik ve kişisel bilgilerin talep edilmesi halinde üyelere ait kişisel/gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Yönderle (www.yonderle.com)’dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

 

d)Üye, dijital ilham ve yetkinlik atölyelerinde/eğitimlerinde ve tecrübe aktarımı sürecince bulunan örnek dosyaları, öğrenme amaçlı olarak kullanmak dışında hiçbir şekilde kopyalayamaz, çoğaltamaz, ücretli veya ücretsiz dağıtamaz ve başka web sitelerinde yayınlayamaz ya da paylaşamaz. Ayrıca her ne sebeple olursa olsun üye, Yönderle’de (yonderle.com’da) yer alan hiçbir görüşmeyi kayıt altına alamaz ve Yönderle’nin kendisine verdiği dijital ajanda, eğitim materyalleri planlar ve program analiz çizelgeleri ve/veya başka ek materyalleri Yönderle’nin (www.yonderle.com) izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltamaz.

 

e)Üyelerin, www.yonderle.com sitesi aracılığıyla Yönderle tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen üyelerin sorumluluğundadır. 

 

f)Üyelerin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki durumlarda yönderle platformu(www.yonderle.com) alınabilecek ek korumalar için gayret içerisindedir ancak  tüm ihmal ve kusurlarından dolayı üyelerin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan Yönderle’nin(www.yonderle.com) doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Yönderle Platformu Kullanıcı Sistemi (www.yonderle.com):

1)Her Yönderle(www.yonderle.com) kullanıcısı, “e-posta adresi” ile “şifre ”ye sahip olur.

2)“e-posta adresleri” her üyeye özeldir ve aynı “e-posta adresi” farklı üyeler tarafından kullanılamaz.

3)Her kullanıcının Yönderle(www.yonderle.com) üyeliği gerektiren sistemlere bağlanabilmesi için kayıtlı e-posta adresi ile şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem Yönderle(www.yonderle.com) sistemine giriş yapmak şeklinde tanımlanmıştır.

4)“Şifre” sadece ilgili kullanıcının bilgisi dâhilindedir. Kullanıcı şifresi unutulduğu takdirde Yönderle(www.yonderle.com) platform yetkilileri, talep üzerine kullanıcının Yönderle(www.yonderle.com) sisteminde kayıtlı e-posta adresine yeni şifre oluşturabilmek için bir bağlantı gönderecektir. Şifre’nin belirlenmesi ve korunması tamamıyla kullanıcının kendi sorumluluğundadır ve Yönderle(www.yonderle.com) şifre kullanımından doğacak problemlerden veya oluşabilecek zararlardan kesinlikle sorumlu değildir.

5)Yönderle(www.yonderle), üyelerini Yönderle(www.yonderle.com) sistemi dahilindeki yeni hizmet veya projelerden e-posta yolu ile haberdar edebilecektir. Ayrıca Yönderle(www.yonderle.com) üyelerine sosyal medya kanalları dahil olmak üzere üyelerin Yönderle(www.yonderle.com) sistemi ile paylaştıkları her türlü iletişim kanalı üzerinden ulaşabilir ve çeşitli promosyon, kampanya ve benzer bilgileri paylaşabilecektir.

6)Yönderle(www.yonderle.com) sisteminin kullanılması ile oluşacak data ve verilerin tüm fikri haklarına sahiptir. Yönderle(www.yonderle.com)  söz konusu bilgilerle kullanıcı üyelik bilgilerini açıklamadan demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir ve bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir.

7)Üyeler, Yönderle’nin (www.yonderle.com) yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, üye bilgilerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez; üyelik üyenin kendisinden başka kişilerin kullanımına açılamaz. Bu tür devirler veya yetkisiz kullanımlar sonucu üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Yönderle (www.yonderle.com) doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üyeliğini başkasına kullandırttığı veya devrettiği tespit edilen üyenin üyeliği iptal edilir.

 

8)Her üye, Yönderle( www.yonderle.com)  ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, Yönderle’nin(www.yonderle.com) sunduğu özel imkanları, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Yönderle’nin (www.yonderle.com)  ve 3. Şahısların doğrudan ve/veya dolaylı olarak zararına yol açacak eylemlerde bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Üyelerin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri site üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Yönderle(www.yonderle.com)  doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

3.2. Yönderle’nin Hak ve Yükümlülükleri:

a)Yönderle (www.yonderle.com), sitede sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. Yönderle (www.yonderle.com)  bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Üyeler, Yönderle’nin (www.yonderle.com) talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Yönderle (www.yonderle.com) tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde bizzat Yönderle tarafından yapabilir. Yönderle (www.yonderle.com) tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, üyeler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyelerin kendilerine aittir.

 

b)Yönderle(www.yonderle.com), sitede yer alan üye bilgilerini, güvenlik, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir; bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

 

c)Üyenin, üyelik kayıt prosedürleri sırasında verdiği bilgiler, sitenin reklamının yapılması ve pazarlanması amacıyla kullanılabilir. Bilgilerinin kullanılmasını istemeyen üyeler, bu taleplerini [email protected] adresine e-posta göndererek bildirdiği takdirde bilgileri reklam ve pazarlama alanında kullanılmaz.

 

d)Teknik sorunlardan kaynaklı “Site”nin (www.yonderle.com)  yayınlarında kesintiler olabilir. Bu kesintilerden dolayı yaşanan iletişim ve “Site”ye ulaşmaya dair ilişkin kesintilerde “Üye”nin yaşayacağı sorunlardan “Yönderle(www.yonderle.com)” sorumlu tutulamaz.

 

Fikri Mülkiyet Hakları

a)Yönderle(www.yonderle.com), “Site”de yayınlanan her türlü görüntü, yazı, fotoğraf ve diğer materyal “Yönderle(www.yonderle.com)”nin izni olmadan diğer internet sitelerinde ve gazete, televizyon, radyo, dergi gibi konvansiyonel mecralarda yayınlanamaz.

 

b)Sitenin (içerik, örnek dosyalar, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (Yönderle(www.yonderle.com)’nin fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalar) Yönderle(www.yonderle.com)’ye aittir ve/veya Yönderle(www.yonderle.com)     tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. 

 

c)Üyeler, siteden sağlanan hizmetleri, sitede yer alan bilgileri ve Yönderle’nin (www.yonderle.com)fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının Yönderle(www.yonderle.com)’nin  hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez, aksi takdirde lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Yönderle(www.yonderle.com)’dan talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. 

 

d)Üyeler/Kullanıcılar Yönderle’nin fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

 

e)Yönderle’nin(www.yonderle.com) siteden sağlanan hizmetleri, sitede yer alan bilgileri ve Yönderle’nin (www.yonderle.com) fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmaları,Yönderle Yönderle(www.yonderle.com) ticari markaları, sitenin ticari görünümü veya site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

Sözleşme Değişiklikleri:

a)Yönderle(www.yonderle.com),tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda sitede ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, üyelerin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

 

(ÜYELİK SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİĞİ SON GÜNCELLENME TARİHİ: 05.09.2020)

Mücbir Sebepler:

a)Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Yönderle (www.yonderle.com)     işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Yönderle (www.yonderle.com)için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Yönderle’den (www.yonderle.com)      herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

 

 b)”Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Yönderle’nin (www.yonderle.com) gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

 

Uygulanacak Hukuk ve Yetki:

a)Doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Elazığ Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Sözleşmenin Feshi

a)İşbu sözleşme üyenin üyeliği iptal edilinceye kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, üyenin üyelik süresinin dolması geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.

 

b)www.yonderle.com, üyelerin işbu sözleşmede belirtilen hükümleri ve site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve üyeler fesih sebebiyle Yönderle platformunun (yonderle.com) uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

 

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİĞİ SON GÜNCELLENME TARİHİ: 05.09.2020